Publikace s logem WWP jsou určené hlavně pro modeláře, kteří potřebují k vylepšení svého výrobku co možná největší množství detailních fotografií. Kromě této cílové skupiny jsou také použitelné jako pomůcka při renovaci pro majitele historických vozidel. Z těchto důvodů obsahují pouze základní textový doprovod a jejich stěžejní náplní jsou fotografie.

Naší prvotní snahou bylo otiskovat pouze do té doby nepublikované fotografie v co největší velikosti a nejlepší kvalitě, což se daří do značné míry dodržovat i po 18 letech naší činnosti.

Tam, kde je to vhodné a možné, jsou součástí publikací i barevná schémata nebo výkresové přílohy.

První publikace UH-60 Black Hawk in detail vyšla na podzim roku 1994 a mimo jiné posloužila při přípravě filmu "Black Hawk down". V roce 1995 zahájila druhou řadu publikace BMP 1 in detail. Ta je věnované moderní pozemní technice. V roce 1996 vyšla v novém formátu 240x225mm první publikace řady "Special Museum Line", která je zaměřená na převážně historické objekty ať již v držení soukromých majitelů, nebo v muzejích. Tato řada se postupem času stala hlavní linií v naší publikační činnosti.

V roce 2005 začala vycházet nová řada "In Detail Special" ve větším formátu 240x225mm. V tomto formátu byla postupem času přidána řada pro zájemce o železniční techniku "Train in Detail", která se bude zabývat především lokomotivami německé výroby, které byly používány v období 2. světové války.