Tyto obchodní podmínky firmy František Kořán RAK , upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.wwpbooks.com

 

Kontaktní údaje:

František Kořán RAK, Hrádková 2169, 190 16 Praha 916, Česká republika. Tel.: 602255762, email: info@wwpbooks.com

IČO 60219301, DIČ CZ6310260649

Zapsáno v Živnostenském rejstříku vedeném Úřadem MČ Praha 9 pod č.j. ŽOP/U934/2008/Spu

 

OBCHOD

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlovu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhradní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dováním zboží.

 

CENY

Ceny nabízeného zboží jsou pro zákazníky s uvedeným sídlem v Evropské Unii uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty. Pro zákazníky mimo Evropskou unii je cena zboží a poštovného generována systémem bez DPH.

 

OBJEDNÁVKY

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-      objednaném zboží

-      způsobu úhrady zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží

-      informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Objednávky učiněné na tomto internetovém rozhraní jsou závazné. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

 

REGISTRACE

Zaregistrováním, popř. odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Nákup není možný bez registrace z důvodu ochrany obou stran před  roboty. Registrace umožňuje zařazení do věrnostního slevového programu pro vracející se zákazníky.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

-      prostřednictvím systému PAY PAL

-      platební bránou GPwebpay, prostřednictvím platebních karet VISA, Maestro, MasterCard

-      bankovním převodem na účet prodávajícího

Zboží není dodáváno na dobírku.

Spolu s cenou zboží je kupující povinen uhradit náklady na dodání zboží.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajího.

 

TERMÍN VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovní dnů.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Doba dodání zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dopravy. Zboží expedujeme prostřednictvím České pošty, Zásilkovny nebo služeb DPD a GLS.

 

OMEZENÍ PRODEJE

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku z problematických oblastí, nebo zemí, případně u jednotlivce po předchozí negativní zkušenosti.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Od smlouvy nelze odstoupit v případě dodání periodik a časopisů. (§ 53(8) odstavec e, Obč. Zák.)

V případě odstoupení od smlouvy,  musí být zboží odesláno zpět v takovém obalu, který nedovolí jeho následné poškození.

 

REKLAMACE

Reklamace vyřizujeme dle platného právního řádu ČR. Kupující je povinen o důvodu reklamace informovat prodávajícího. Kupující neposílá zboží nikdy zpět bez předchozí domluvy s prodávajícím. Při reklamaci je nutné uvést číslo dodacího listu a podrobný popis závady případně doplněný obrazovou dokumentací.

Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje a v původním obalu.

 

Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Nebude převzato.

Při vrácení peněž kupujícímu, bude částka za zboží (nikoliv za poštovné).  

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jsou informace důvěrné a budou použity pouze pro potřebu firmy František Kořán RAK, nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetím stranám či jiným způsobem zneužity. Tyto informace jsou archivovány z obchodních a marketingových důvodů prodávajícího a bude s nimi zacházeno podle Zák.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí v plném znění v den odeslání objednávky kupujícím. Pokud vztah související s užitím webové stránky, nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

 

Používáme platební modul GP WebPay pro PrestaShop od platiti.cz.